KERKKLOKKEN

 

 

 

Hoi gallie allemaol.

Ik kaan wel zeggen d ik ze deez waik wir heb migemakt, d wulde gallie nie wten.

Ik ben lekker in ut boiteland van min vakantie an ut genieten krieg ik un tillegram d ik terrug moes kommen umd tur iets gebeurd is mi min opa iets wor ik hullemaol nie op h gereikend.

Ut urste vliegtuig nao hois worde genommen en metin nao ut hois van min opoe en daor hoirde ik d min opa er nie mr war.

Als goei kleindochter condoleerde ik min opoe onmiddeluk en umd ik wis d min opa nog in blakende gezondheid war toen ik op vekansie ging vroeg ik an opoe hoe d nauw zoweit ha kenne kommen.

"Mer keindje, zee opoe, "Grootva krig unne hartaanval op zondagmerrugge toen wai samen nog bezig waren....."

Worup ik reageerde mi te zegge d sex vur minse van tigge de honderd in de tiggewordige teid nie an te raaien war.........

"Mr neije,min schatje, zee opoe, "Sinds enkele jaoren laang en gezien unzze leifteid, hadden wai ons vurgenommen d`ut beste ogenblik vur ons allebei um sex te hebben zondagmerrugge is as de kerkklokken begosse te luije........d war vur ons ut goei ritme. Niet te snel en nie te traag....., gewoon Erin bai Ding en duroit bai DONG........"

Ut hi jaoren goe gegao mr afgeloipen zondag war ut hillemaol mis. As ik ur nauw nog stids an denk snap ik nog stids nie d ut kos gebeure.

Plots moet opoe wir un traontje wegpinken worup zai zee:"...... ha die verdomde ijskar nie vurbai gekomme,dan ha opa nog stids gelaifd........"

En nauw d ik ur ouver nadenk en wt hoe ut gegaon is.

hi zai nog gelaik K.

Ik wt nauw k worum min vadder smerruges de keinder baimekar riep en zee dat vadder en moeder nao de kerkklokken gingen loisteren, en wai de ijscokar oit de buurt moese haauwe want tur waren toch gin cente vur ijscos.

 

Tot de vollugende kair

 

 

Oew Tante Betje Flodder. 

 

HOME

   

NEXT