Zo is het eens begonnen...

 

 

EEN GEDENKWAARDIGE DAG

 

Op 10 oktober 1944 was het feest in Someren en werd er aan de Vaarselstraat een Mariakapel ingezegend. "Zij", Maria dus, zou in de aan haar gewijde kapel als moeder van Brabant de toegangspoort tot het zuiden markeren. Iedereen die van boven de rivieren kwam, kon aan haar zien dat hier het Katholieke zuiden was. Wie vanaf die dag Someren binnenkwam, diende zich aan de hier geldende normen en regels te houden.

Juist op deze dag werd ik geboren! Ik kwam toen dus k Brabant binnen. Alleen niet langs de Moerdijkbrug! Mijn moeder, die Antonia  Maria heet, liet mij een dag later dopen in de kerk van St Lambertus. Eenmaal geboren , bleef ik dus voor het leven een cht Maria-kind zoals ze dat noemden. Een Maria-kind een Maria-zoon! En beschermd bleef ik. Pas goed twee jaar oud kreeg ik jeugdstuipen. Daar was weinig aan te doen, maar een joodse huisarts Dr. Eijnatten heeft een flesje met een bruin vocht voorgeschreven waardoor ik opknapte. Ik had dus dood moeten gaan, maar ging niet dood.

 

 

HOME

   

BACK

   

NEXT