De Geminte-werruker 2

Heb ik de vurrige waik ut wir bont gemakt,d zal ik gallie us vertellen,want gallie magt d gerust weten,darum vertel ik ut ok.Ha ik vur un zacht prijsje vurrige waik nog inne Daf Marathon Variaomatic op de kop getikt.En dur kon ik in het weekend skon mi gaon raaien,umd hil geval is lekker oitteprebere.Ons Anna neffen mai skon vurin,Skonmoeder mi hul her hebbe en haauwe achterin.Daor rai ik dan op de weg van Zummere naor Wirt  word ik ok nog angehaauwen dur un paor van die Valschermjagers mi die oranjewitte porsche en ik moes um invoegen an de kant van de weg.En ik voeg um daor in want ik ben van tois oit unne hille fijne invoeger al zeg ik ut zelluf.Dus ik voeg um in en dur sti ie dan.Nie,w gallie denkt.....Dus der sti ie dan en ik draai ut raomke nao beneeje en vraag an die pliessie.W deed ik verkeird. Niks zee die pliessie.Warum haauwde min dan aon? vroeg ik dan.Hedde gai efkes geluk zee die pliessie,gai bent vandaog de miljoenste weggebroiker en ik mag oew namens Veilig Verkeer Nederland hier en nauw 1000 gulden anbieden.Die kos bai mai gin kao mer doew d begrepte wel.En zeker nie toen ik die grunne heir in min tes vuulde knisperen.Hai zee,mag ik oew ok iets vraogen op de vruuge merruge want vruug d waar ut Zondagmerruge um half elf.W gaodege nauw mi die duuzend gulden doew? Op de irste plaots min rijbewijs haolen zee ik.W zee hai,heddege gin rijbewijs d kon ik er nie aon afzie want wai hebben ne kilometer of drie achter oew aon gerejen.Perfect goe dur viel niks op antemerke.En toen viel ons Anna in die zich hullemaol nog nie h laoten hoiren.Goe Lomp.Jao,onze Sjef raait ut beste as 33 glaozen bier oit hi.En tot overmaot van Ramp moeide skonmoeder zich ok nog mi ut geval:ze zee W zee ik Meeuwske mi ne weggehaolte wagen zalde ut nie weit brengen.Geweldige fijn minsen zijn ut op de Geminte d zal ik gallie is vertellen.Want in d kerrukdurep Aaste hi ne wethauwer van de Geminte pas nog unne stunt oitgeholt,hai hi unne geitenstal van zon 36 geiten ingericht bai de Keinderboerderei en ginne bok.Gelukkig h ik die nog inne.onze Simon die zat op ons gazon an ein touwke en d moch nie mr van de pliessie.Want ons Anna zee nog;Wor zalle wai um nauw laoten en ik zee dan zette wai um toch zolaang op de Slapkammer.Toen zee ons Anna:'Stink d dan nie,Sjefke.Bendege gek dur is dien bok nao un paor daag wel an gewend.En nauw mag ik namens de Geminte Zummere onze Simon an gaon bieden in Aaste,Ik kom dur an mi onze Simon en alles en iederein sti dur angetreje BenW  , De prins en Raod van Elluf affijn iederein war dur.Ik zee nog tiggen onze Simon hier zaldege ut dan moete gaon maken.Den burger van Aaste opende om elluf ure de kooi en onze Simon zinne kop tussen de schouders nao binne.En witte w tie di.Niks en nao un halluf uur nog niks en nao un uur hetzellufde nog niks.Toen zee dien Burger  ik geloif d Zummere mai iets in min haand probeert te frotten.Dus zee ik:'D geloif ik nie Burgemeester.d bist hi meir verstand dan hul B en W van Aaste baimekaar. Hai wit goe d tie in Gemintedienst is,die zal vur vier uur wel nie beginne.

 

HOME

   

BACK

   

NEXT