De Geminte-werruker

Hoi gallie allemaol.

 

Gallie laagt wel en gallie stt elkaor wel aon mer gallie kent mai nie.Mer ik gao wel zeggen wie ik ben  dur min aige an gallie vur te stellen.

Ik ben Sjefke Meeuws,vurwerruker irste klas van de Geminte Zummere.

En as gallie denkt d gai daor zouwe mer binnen loipt dan hedde ut goe mis, dan witte ur niks van.Want vijf en twintig jaor geleeje moes ge daoor school vur gehad hebben en toevalliog haa ik d ok, ik heb vier klassen gehad op de lagere school en dur heb ik dur nog drie van op de gang gestao.Darum moes ik bai zonne testpiloot kommen die me ut hemd van ut lijf vroeg,hai zee Doedegai an sport Meeuwske en ik zee ja ik doe biljarten.D is gin sport Meeuwske  ik bedoel lichamelijk sport.Ik zee mag ik d us efkes an oew oitlegge ik doew ok nog skatsenraien.Hai vroeg Schoonrijden of hardrijden.Ik zee d ik het vurrige week nog geprebeert haa.Ik skotste de ein cafe in en de ander wir oit en ge geluift of nie iik viel mi mun hul hebbe en haauwe op de grond en ha ut hul behang van min gezicht affijn alles war bekant kapot en toen gooide ik er metin unne dubbele aksel tiggenan en toen ik tois kwam moes ik bai ons Anna de verplichte figuren ok nog raaien.

Al vijf en twintig jaor zit ik nauw al bai de Geminte ik zit dur en blie dur zitten want ik zit dur verrekes goe,kan nie better.

Vurrige week war ik nog op ut werruk en dur war Kees un muurke an ut metselen van un goei drie meter gallie wit wel hardstikke klein ut is de praot nog nie werd.Ik zie d zouwe en  zie d Kees iets loipt te zuuke.W is ut Kees W moete hebbe??Ik zuuk un plenkske van 60 bai 40.D is goe help ik  toch efkes mi zuuke,Mer um twelluf ure hebbe wai nog gin plenkske ,Mipassant kumt den Directeur van de Gemintewerruken duran en die zie ons zuuken.Hai vraogt is tur w Meeuwske.

Ik zeg mi mai niks mer Kees moet un plenkske hebben van 60 bai 40 .Ds goe zegt ie hellup ik toch mi zuuke.Um ein uur hebben wai ut nog nie gevonden en gi de horn um te schaften zegt Kees

scheid dur nauw mer oit mi zuuke want dan gao ik wel op unne emmer zitte um min broad op te ete.

Gallie wit d ut Nedderlaand economisch nie vur de wind gi en ondanks d heb ik vurrige week nog unne neie angenommen.Mer d ha ik nie moete doew.Ik zag ut al metein hai lupt zo lui en vlug praoten kos ie ok nie.Dus vroeg an hum kaande wel iets vlug ,vriend.Ja zeker zi tie,ik ben vlug muug.Ik daacht bai min eige die vang ik wel op en drie daag lotter ha ik um al.Ik gaf um un schup en zette hum op den Hirrenbult neer en zee graaf hier mer un rond gat dan kom ik oiver un paor uure wel kieke hoeweit ge bent. Ik moet ieder merruge beginne um elluf uure en dan ben ik ur ok gewonlik en ik zag ut al metin want toen ik kwam stond die er net tot zin schoen in.Ik zee komt mer oit en ternauwerd nood op de kant zee ik goe tur mer wir in,D ha uj um achttundertig keire laote doew.Hai zee tigge mai:"gai hauwt mai toch nie vur de gek.Meeuwske.Hoe komde dur nauw bai,zee ik ik zou nie durve.Mer dur bli mr zand an oew schoen hange dan d gai iedere keir op oew schup laait....

Vurrige waik war ik bezig mi de Scheile um afrasteringspalkes te zette.Ik keek zouwe omhog en zee tigge de Scheile die den houten hammer in zin haand ha.Slaodege nauw wor gai kiekt ,

D war wel de bedoeling.Wacht dan efkes Scheile en houwt d paolke zelluf dan vaast.

Mr den leste teid gi ut nie goe mi Meeuwske,ik loip nauw in de Ziektewet.Want ons Anna zee nog gao nauw nao den Dokter.En d hen ik gedao en ons Anna zee nog neem ok de Ziekenfondskaort mi.Ja gai het tiggewordig niks mer  zeggen,ziekenfondspatientje.

Ik ha pein in min keil en ik kos van de pein host nie mer slaopen .Ik kom bai den dokter hai kiekt us en zee klid oew eige mr oit.Ik zeg Wa blief vur pein in min keil mr ik heb niks te zeggen ziekenfondspatientje.Dus ik klee mun eige oit en dan begint ut geh..... gai wit nie wor ge die kaort moet laote ik ha um al efkes tussen min bein gehad mer dan kaande nie vur of achteroit dus vraog ik an den dokter of ik haost an de beurt ben,mr des nie ut geval want ha zee gao mer efkes in de wachtkammer zitte.

D doew ik en wa denkte dur zit al iemmes mi ut zellufde pak an as ikke.Dus mopper ikke nog wa over hedde oit zone dokter migemakt.Zegt die ander:Meeuwske praot mai dur nie van Ik zit hier al bekant drie uren en ik hoef niks as un pekske aftegaiven.

 

 

HOME

   

BACK

   

NEXT