Het Gebit

 

 
Hoi Gullie Allemaol.
 
Ik bin blai um dur bai te heuren, want dan makte nog uns w mi. En ik h dun leste taid veul gewerrukt en dikkels van hois gewist. De inne dag is ut te kauw en dun andere  dag wir te werrum. Mer eentonig is ut weer in ons kikkerlandje an de zee echt nie. Elluke dag is wir anders en d is mr goe k. Wor zoon wai zijn as wai niks mr te schanfoeteren hebben,  nerruges toch?
Ik zag toenet minne buurman wir us hai h vergete zijn taand in te doew. Mer d is niks niuws vur hum.
Ik heb wellus tigge hum gezeed d tie mi zun gebitje in, wel 10 jaor jonger leek dan ie war en k veul knapper war. Hai zee dan d`zun vrouw hum nog stids de mooiste vond en d tie zonder zun gebit better kos ten. En dur kon ik dan midoew.
Mer plots schoot me wir un voorvalletje te binnen van leste Zomer. Minne buurman en zun vrouw hebben unne tandem en as ut moi weer is gaon ze dur samen op oit. En zoas ut goei Brabaonse Minse betaamt um twelluf uure irst te dan de tandem nao boiten de baande oppompen en dan kan ie. Mer Moeder de vrouw moet zich urst nog efkes optutten en verkleje
de korte-laang boks an.pet mi un extra grauwte klep op, koelbox achter op de fiets want un terrasje is te duur en vur minse van onze leeftaid toch niks gedao .
Op zne middag fietsen wai nog wellus un dikke zestig kilometer want ge bent zo un end weg.
Zai kommen dan hullemaol total loss wir thois mer kunnen er trots op zijn d zai ut wir vurmekar hebben gekriggen. Ben ik bai mun eige de matten an ut kloppen zie ik de buurman veur de post oit de bus haolen. Wir gin taand in, wai makten un praotje en toen heurde ik van de fietstocht van daags teveure.
Zai haan ut fijn gehad en lekker in ut gras zitten smullen en smikkelen en toen moest wir an de terrugtocht worden gedaacht. Want un dikke dertig kilometer is ginne kattepis.
Alles gin goe en ze waren bekant wir thois en w dachte w,  dun buurman h zun gebit vergte
hai kwam dur achter d ut nog in ut gras lag want hai h ut oitgedao toen ze  daor begosse te te.
Goeie raod war duur en dur worde onderling besloten d merruge dur den buurman terrug zou worden gegao um de die nauw veul te muug waar. Zo gezee, Zo gedao.
De vollugde merruge dun buurman wir terrug nao de plek van verdwijning , daor angekommen urst w drinke want van zon dertig kilometer fietse h hai toch wel dorst gekrigge.
Hai daacht nog bai zun eige w kan dur op zn stille plek gebeure, mr zoas alteid zult ziee zijn de plekskes nie zo stil als gai denkt. Hai keek us goe rond en dacht ut zietur toch un bietje anderrs oit as gistere en opins wis ie ut.
Ut gras war gemaaid en de protese van zun gebit war ok weg. Alles war spoorloos dus hai kos wir zonder gebit op hois an.
En dat war laagen neturlik, gelukkig zaag ie zelluf de humor hier ok van in.
Zo ziede d min opoe wir gelijk hi gehad.
Zai zee alteid.
 
Stel niks oit tot merruge w gai vandaag kaant doew.
 
Uw Tante Betje Flodder.
 
 

 

 

HOME

   

NEXT