De Was

s oew rijk??? Of wás oew errum???

  Hoi gallie allemaol

Zummere is un skon durrep, mčr gai wult ok wel ’s wŕ in de grauwte stad kiekken. Kende die stad van die grote mast war dun burgemister alles Opstelte zet? Nou ja, bai wijze van spreke dan? Ik hoirde laotst dč dur plaotsen zen wor ’t zondags drukker is dan in de kroeg. Joh, zelfs de Maosstad hkroege, mar as die nie vol zitte kaande wel errugens anders unne houp minse antreffe. Gai roit nooit wor. In de wasserrette, ut is inderdaod nie te geloife. Want al die zeelui kaanne dur nie op andere daoge terecht, want dan motte ze vaore. De’s ok ún natte bedoening, vaok ok vies, dus die minse werreken totdat zai de klčre kriegen, vuile klčre in digeval. Alle mesjiens van de wasserrette zitten dus mudvol en intussen wisselen die zeelui sterke verhaole oit. En zaij nie alleinig, ok kaande dur verhaole hoirre van minse die te krap wonen vur een eige wasmesjien, want Rotterdam is ok un stad van hoiskesmellekers, echte profiteurs die gai soms nie anders dan een zeemansgraf kaant wense, nog un vuilere sort feitelijk dan ratte…. Gai merkt, ik mok me koad, in Zummere hedde dč onrecht nie. Mar behalve dč gai vur de goeie verstonder errum wást in Rotterdam hedde dur ok nog rijke, en die hangen hun vuile was wir hil anders boiten.

 

Ik bedoel  hier dus de yuppen, dč slag minse mi eigen geldmesjientje en die zen zo druk die hebben vur huishoudelijke klussen ginne tčid. Die minse bestoan ok, dč zen ok de minse die de godganse dag hun keinder op de kresj parkeren. Op  dezelfde manier as ze hun keinder dumpe, dumpe zai ok hun was, ok van de streik maken zai dur oitbesteeë un makkie. En wie doe dan vur hun de was? Dč zen in Rotjeknor projecte vur minsen die aanders nie aan werrek komme; zo is toch de bedelmaatschappij van de jaren ’30 van de vurrige eeuw wir terrug, dus van rijke die erreme op sliptouw nemen omdč de overhčid ok voortdurend in de voille was verstrikt raokt, van ut inne schondaol in ut aander.Tamte Betje Flodder zou dč hul anders anvatte, un poar Hoagse politici in de centrifuusj stoppen en hard laotte draoie. Dč kumt ok omdč die hirre en soms daomes al lang niet mir op het platteland zen gewist, dan witte dč ge uurst moet zoaie um te ogste, mčr in Den Haog maoke zai alles al in de kiem kepot, dč zoue wai in Zummere toch aanders doew. Want de inne mčest is de aandere nie.

 

 

Tot de volgende keir,

 

Doe alles mee overleg. Of zoas min schonmoeder alteid zee: ‘Voorzichtigheid is de moeder van het kalluf in de put’

 

 

Oew Tante Betje Flodder  

 

 

HOME

   

NEXT